PROGRAM

ONSDAG 21. NOVEMBER

ROM 1

 

Kl 10.30-11.15
Carbon lab: hvordan redusere fotavtrykket i den grønne byggenæringen?
Jonas Willaredt

Kl 11.15-12.00
Hedring av europamestrene i anleggsgartnerfaget.
Naml

Kl 12.00-12.45
Fremtidens sosiale møteplasser.
Jan Christian Vestre

Kl 13.00-13.45
BIM, 3 D modeller erstatter papirtegninger, hva må vi som utførende kunne i dag og i morgen?
Steen & Lund AS og Betonmast Hære Anlegg AS 

Kl 14.00-14.45
Nye regler for bemanning og innleie
Advokat Iselin Bauer Seeberg fra BNL

 

ROM 2

Kl 10.30-11.15
All about flower bulbs mechanical planting and choosing the right variety for the right place in city/community/parks
Tijmen Verver

Kl 12.00-12.45
Nytt om bruk av kunstgress
Bad park og idrett

Kl 13.00-13.45
Fossilfrie anlegg, hva er status?
Nils Olav Haukaas

 

TORSDAG 22. NOVEMBER

 

ROM 1

Kl 10.30-11.00
Nytt om bruk av kunstgress
Bad park og idrett

Kl 11.15-12.00
Fagus rådgiving live!
Ekspertpanel svarer på spørsmål og presenterer de 10 vanligste spørsmålene fra tjenesten.
Fagus

Kl 13.00-13.30
2 år etter forskrift om fremmede organismer,- erfaringer og endringer.
NGF

Kl 13.45-14.30
Nytt i grøntanleggssektoren:
• Ny fagplan for anleggsgartnerfaget.
• Info fra fagskoleutdanningen på Vea.
• SOA: Gravplass skolen og øvrige tilbud.
• Nytt fra Standard Norge: Norsk Standard for Blågrønn faktor andre standarder.
Naml, BPI, SN, SOA, NGF, VEA.

 

ROM 2

Kl 10.30-11.15
All about flower bulbs mechanical planting and choosing the right variety for the right place in city/community/parks
Tijmen Verver

Kl 11.15-12.00
Kjemikaliefri ugrasbekjempelse – hva er status i 2018?
Johan Kristian Rud

 

Share this: