Norges grønne fagskole – Vea

Norges grønne fagskole – Vea, er tilstede under årets Park og anleggsmesse. Med sin lange erfaring og brede kompetanse, brenner de for å dele viktig og fremtidsrettet kunnskap med bransjen.

Del denne saken

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Norges grønne fagskole – Vea, er en markedstilpasset fagskole som tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning innen grønne fagområder. I tillegg er de et betydelig kunnskapssenter for grønne fagområder i Norge med egen kursavdeling for private og næringsliv.

Vea er tilstede under årets Park og anleggsmesse. Med sin lange erfaring og brede kompetanse, brenner de for å dele viktig og fremtidsrettet kunnskap med bransjen. Vea skal ha følgende foredrag under fagmessen:

Blågrønn faktor – nytt verktøy for blågrønn planlegging
Magnus Nyheim er faglærer på Vea, og er brennende engasjert i de utfordringer Norge står overfor med tanke på overvannsløsninger. Med sitt engasjement jobber han også med utvikling av norsk standard for blågrønne faktorer i anleggsgartnerbransjen. Hvilke muligheter ligger det i standarden for anleggsgartnere?

Kom og hør et engasjerende foredrag om hvordan man kan involvere blågrønne faktorer i prosjekter, onsdag 6. november.

Hva må du tenke på når du skjøtter historiske hageanlegg?
Ingeborg Sørheim er historiefagslærer på Vea, og har et bankende hjerte for den grønne kulturarven. Hun har utviklet de historiske gartnerfagene på Vea, og er opptatt av å styrke gartnerfaget som antikvarisk håndverk, på lik linje med andre antikvariske håndverksfag i historiske miljøer.

Gjennom sin daglige skjøtsel og drift, er det gartneren med antikvarisk kompetanse som best kan ta vare på våre historiske grøntanlegg.

Lær mer om dette, onsdag 6. november.

Viktigheten av LOD i anleggsgartnerbransjen
– LOD-kunnskap som et bærekraftig konkurransefortrinn

Bransjen trenger denne kompetansen, og på Vea har de bred kunnskap om lokal overvannsdisponering.

Torsdag 7. november kan du lære mer om hvorfor du bør tilegne deg denne kunnskapen til din bedrift. Foredragsholder er Magnus Nyheim fra Norges grønne fagskole – Vea

SETT DISSE?

Norges grønne fagskole – Vea

Norges grønne fagskole – Vea, er tilstede under årets Park og anleggsmesse. Med sin lange erfaring og brede kompetanse, brenner de for å dele viktig og fremtidsrettet kunnskap med bransjen.

MELD DEG PÅ vårt nyhetsbrev

Ikke gå glipp av noe!