Programmet er pr. 9. oktober. Endringer i innhold, dato og klokkeslett kan forekomme.